CLéMENTARGOUT

添加时间:2018-03-01 16:04:21   点击次数: 次                 【字体:

 

CLÉMENTARGOUT

 
 
 
 
        法国籍,政治科学和公共管理专业学士学位,多年法语和英语授课经验,熟悉德国、法国就业环境。现为我校英语专业授课教师。

 

 

 

最新新闻

点击排行